Leverings & Handelbetingelser

1. Generelt

Kunden anses for at have læst og accepteret disse betingelser ved køb af kursus / event / produkt. Betingelserne finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og SURFnFLY. I tilfælde af at du registerer andre gæster eller booker på vegne af andre kursister, bekræfter du at du har fuld ret og autoritet til at gøre dette, og at de personer du booker for accepterer samtlige forhold i SURFnFLY’s handelsbetingelser. Du, som kunde, forstår at ved at acceptere handelsbetingelserne, opgiver din min ret til at lægge sag an mod SURFnFLY eller på anden måde søge kompensation fra SURFnFLY og dets instruktørerer.

Anvendelse af billeder:

Du bedes venligst informere os skriftligt inden starten på din aktivitet hvis du eller personer du booker for ikke ønsker dine billeder benyttet. Du, som kunde, giver din tilladelse til at billeder taget af dig selv eller andre du har booket et kursus, event eller anden aktivitet for, kan til enhver tid blive brugt af SURFnFLY på deres hjemmesider, sociale medier samt i forbindelse med anden markedsføring og presse aktiviteter.

Sikkerhed:

Ved deltagelse i kurser, events, undervisning eller lignende godkender du at være i stand til at svømme. Du kender dine fysiske grænser godt nok, til selv at sige fra eller – stoppe inden du eventuelt bliver skadet eller på anden måde fysisk forhindret i at deltage på SURFnFLY’s service ydelser.  Ved enhver deltagelse i et kursus, event eller leje af udstyr må du oplyse SURFnFLY’s medarbejder om dine skavanker, kroniske lidelser eller andre helbredsmæssige lidelser som kan have indflydelse på din evne til at begå dig sikkert på vandet med SURFnFLY’s udstyr.

Du er ansvarlig for din egen sikkerhed på vandet! Du er ansvarlig for at benytte de svømmeveste som SURFnFLY stiller til rådighed. Vælger du ikke at benytte svømmevestene er det PÅ EGET ANSVAR. SURFnFLY’s svømmeveste er ikke redningsveste. De hjælper dig med at flyde når de er tilpasset din vægt korrekt men sørger ikke for at vende dig med hovedet opad for at sikre frie luftveje.
 
Du forstår at der ligesom i trafikken også er regler på vandet som du skal være opmærksom på således at der ikke opstår en uheldig situation med medtrafikanter på vandet. Ved at deltage i SURFnFLY’s aktiviteter på vandet er du selv ansvarlig for at begå dig korrekt i trafikken og respektere de basale søfartsregler.
 

Du er desuden klar over at kiteboarding, kitesurfing, kitefoiling, hydrofoiling, wingfoiling, wingsurfing, supfoiling, surffoiling, skydiving, SUP, stand up paddle boarding & surfing kan karakteriseres som en ekstremsport og SURFnFLY ikke kan gøres ansvarlig for personlige skader eller skader på tredjepart forvoldet af dig, som kunde. SURFnFLY kan ikke gøres ansvarlig, hvis du ikke oplyser om din helbredsmæssige psykiske eller fysiske tilstand inden påbegyndelse af kursus, event, leje, køb af et produkt fra SURFnFLY eller dens partnere, som ved brug medfører at du kommer til skade eller forvolder skade på tredjepart.

2. PERSONDATAPOLITIK OG DATASIKKERHED (GDPR / RODO)

SURFnFLY er et dansk selskab. Vi overholder derfor den gældende danske Persondatalov. Informationer der indsamles på websiden videresælges ikke. Informationen anvendes alene internt i virksomheden og i kontakt med kunden. Vi behandler og sikrer dine persondata efter vores datapolitik. Den kan findes i fanebladet nedest på vores side.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, danske skatter og afgifter. Alle specifikationer er vejledende.

4. Betaling

Det er muligt at betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Maestro og Mastercard via Paypal. Det er desuden muligt at betale via bankoverførsel. Når betaling er modtaget og registreret, er der indgået en bindende aftale. SURFnFLY henviser i den forbindelse særligt til afsnit 8.1 omhandlende fortrydelsesret / afbestilling.

5. Online Booking

5.1. Online booking af kurser / events
Ved booking af kurser betales det fulde kursusbeløb online i forbindelse med bookingprocessen på SURFnFLY’s hjemmeside evt. via et partnerfirma.
SURFnFLY kontakter dig mht. valg af dato samt tidpunkt for kurset. Dit valg er kun vejledende og det er SURFnFLY som ene bestemmer om kurset finder sted samt med hensyn til valg af dag, tidspunkt og sted for et SUP, kitesurfing, hydrofoil, kitefoil, wing surf, wingfoil, øv vandstart eller downvind kursus. SURFnFLY tager i sin overvejelse sikkerhed mht. vind, vejr, andre forhold, antal bookinger på dagen, deltagernes evner samt niveau. Din/jeres mulighed for deltagelse tages også i betragtning men kun når alle andre parametre giver mulighed for en sikker gennemførelse af det booket kursus.  SURFnFLY vil kommunikere  — beslutning, bindende betaling. Ikke mulighed for aflysning. Mulighed for aflysning kun ved meget vigtige grunde så som:….
 
5.2. Online booking af gruppe events
 
Efter godkendt booking og fremsendes faktura via email. Ved booking kan kunden vælge at betale det fulde beløb 100% eller et depositum på 50%. En booking er godkendt når der minimum er indbetalt depositum 50% af det fulde beløb. Betaling kan foregå online via bookingprocessen på SURFnFLY’s hjemmeside eller via et betalingslink i fakturaen. Dag, tidspunkt samt sted for gennemførelse af gruppe event fastsættes ligesom andre kurser dog tages der større højde for gruppens valg af dato samt tidspunkt.
SURFnFLY kan allerbedst vurdere de sikkerhedsmæssige forhold mht. vind og vejr indenfor 48 timer før et kursus er planlagt til at blive gennemført. Det skyldes blandt andet at vind- og vejrprognoser er allermest aktuelle 48 timer frem. Derfor sker ofte den endelige bekræftelse på gennemførelse af kursus først indenfor de sidste 48 timer inden gennemførelse.
 
5.3. Ændringer til booking
 

Når du som kunde foretager en booking af et event vil du modtage et tilbud som du via et betalingslink godkender ved at betale 50% af det fulde beløb i depositum.

Du kan som kunde ændre antal registrerede deltagere indtil 7 dage før et planlagt gennemførsel af eventet. Der kan dog max registreres et mandefald op til en reduktion på en rimelighedsgrænse på max 50% af det oprindeligt registrerede deltagerantal.

SURFnFLY giver ikke refundering hvis du som kunde ønsker at nedskrive deltagerantallet kortere end 7 dage før arrangementet er planlagt til.

Ønsker du som kunde registrere flere deltagere til arrangementet end aftalt på forhånd med en tidsprist på kortere end 7 dage før arrangementet, vil SURFnFLY såfremt at der er plads og mulighed for dette, booke pladser til de ekstra deltagere. SURFnFLY kan ikke garantere at der er plads hvis der registreres betydeligt flere gæster ind end først angivet. Der sendes en opdateret faktura hvor et restbeløb for de ekstra deltagere vil fremgå. Betalingen for ekstra registrerede deltagere betales straks efter registrering.

Ønsker du som kunde at flytte dit arrangement til en alternativ dato kan du ved henvendelse tidligere end 14 dage før det bestilte arrangement, flytte arrangementet til en anden dato på betingelse af, der forefindes ledige pladser og at arrangementet afvikles inden for det samme kalenderår. Desuden skal SURFnFLY vurdere om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ombooke eventet til en anden dato.

Alt henvendelse vedr. ændringer til booking skal ske skrifteligt via mail til info@surfnfly.com

6. Specielle betingelser for booking

Booking af et arrangement er bindende og sker kun ved forudbetaling eller depositum på 50%.
 
6.1. Betingelser for gavekort / turkort

Gavekort og klippekort er gyldige i et år fra udstedelsesdatoen. Gavekortet kan benyttes til produkter og arrangementer, som SURFnFLY udbyder på det tidspunkt, hvor gavekortet ønskes indløst. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter. Ved indløsning af gavekort / klippekort, bestilling af arrangement m.m. er booking bindende

7. Reklamation

Reklamation over mangler under arrangementet skal rettes til SURFnFLY skriftligt senest 5 dage efter holdafvikling. Ved enhver tvist eller uoverensstemmelse henviser SURFnFLY i den forbindelse særligt til afsnit 8. omhandlende Fortrydelsesret.

8. Fortrydelsesret/ Afbestilling

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er købet ikke omfattet af fortrydelsesret.

Når du som kunde godkender et tilbud er der indgået en bindende aftale.

Når du som kunde aflyser et godkendt tilbud betales der som minimum et depositum på 50% af det fulde beløb for at godkende tilbuddet. Dette er beskrevet i afsnit 5.1. Ønsker du som kunde at afbestille en booking vil der ikke være refundering af depositum.

Afbestiller du en booking som du har udført fuld betaling for vil SURFnFLY refundere 50% af beløbet. Refundering af de 50% vil kunne foretages såfremt at aflysningen sker 14 dage før arrangementet er planlagt til at finde sted.

Afbestilling skal ske skrifteligt via email til info@surfnfly.com og en eventuel refundering vil blive udført i løbet af 7 arbejdsdage.

Ved manglende fremmøde er der ingen refundering. Der refunderes ligeledes ikke for færre deltagere på dagen. Det er kundens ansvar at komme til det aftalte tidspunkt. Der gives ikke ekstra tid ved for sen fremmøde. Starter arrangementet lidt senere pga. SURFnFLY fremmøde eller andre forhindringer der måtte opstå vil denne tid blive lagt til den samlede tid for eventet.  

8.1. Aflysning / Ændring / Refundering af aktivitet

På grund af vejr og/eller sikkerhedsmæssige forhold eller for få tilmeldinger kan SURFnFLY blive nødt til at ændre kursussted. Hvis kursus sted og/eller tidspunkt ændres vil man blive kontaktet på email eller telefonisk. Hvis kurset udskydes eller i værste fald aflyses bestræber vi os på at give besked hurtigst muligt op til kurset. Ofte bekræftes gennemførelse af kursus indenfor de sidste 2 døgn pga. vind og vejr beskrevet i kapitel 5.1.

Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som SURFnFLY og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. SURFnFLY er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.m. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og dette betragtes som fuld erstatning. SURFnFLY kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der er betalt for arrangementet.

8.2. Erstatning

SURFnFLY og andre personer eller organisation i samarbejde med SURFnFLY, kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med uheld, vejrforhold, kursusindhold eller andre aktiviteter og services som SURFnFLY udbyder. SURFnFLY kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der eventuelt måtte forekomme i forbindelse med vores aktiviteter, hverken før, under eller efter en potentiel aktivitet.

Deltagelse i, bookning samt gennemførelse af SURFnFLY’s kurser sker på deltagerens fulde eget ansvar. SURFnFLY har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst, deltagere pådrager sig. Ved hærværk og/eller vold på SURFnFLY’s grej og eller område som benyttes af SURFnFLY og/eller rettet mod SURFnFLY medarbejdere vil det kunne medføre politianmeldelse samt et for et civilt søgsmål mod skadevolderen. Personer, deltagere, og/eller personer som følger med deltagerne som tilskuere, familie, venner eller andet, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører SURFnFLY et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden,, der forbeholder SURFnFLY sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

SURFnFLY kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for fejl og mangler på vores hjemmesider, sociale medier eller samarbejdspartners hjemmesider og sociale medier. SURFnFLY kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle substitut services eller tab som en kunde eller 3. part måtte have i forbindelse med en aktivitet med SURFnFLY eller brug af vores hjemmeside.

8.3. Bortvisning / Karantæne  

Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst/deltager/tilskuer. Der kan udstedes karantæne fra SURFnFLY’s aktiviteter eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til SURFnFLY, uanset hvor arrangementet afvikles. Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med SURFnFLY kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af SURFnFLY’s arrangementer. Instruktøren er berettiget til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt kan karakteriseres for hele gruppen. Bortvisning/udelukkelse som følge af deltagernes egne forhold, berettiger ikke til nogen form for erstatning. Eventuelle ekstra udgifter, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer, mødetidspunkt m.v. er SURFnFLY uvedkommende.

9. Ordensregelementet  

Al ophold på land og vand sker på eget ansvar. Hærværk og tyveri anmeldes til politiet. Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke. SURFnFLY forbeholder sig retten til at afvise berusede personer fra at deltage i vandrelaterede aktiviter, såfremt at SURFnFLY fornemmer mistanke herom. Al rygning bør foregår udendørs og ikke tæt på SURFnFLY’s material. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i på SURFnFLY’s  udendørsområde. Ligelede må medbragte drikkevarer ikke nydes I selskabslokalet. Catering udefra og medbragt mad er tilladt i forbindelse med leje af selskabslokale.

10. Forbehold

SURFnFLY kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for fejl og mangler på vores hjemmesider, sociale medier etc. SURFnFLY kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle substitut services eller tab som en kunde eller 3. part måtte have i forbindelse med en aktiviteter med SURFnFLY eller brug af vores hjemmeside. Der tages forbehold for trykfejl i både tilbud/events, Internet og betingelser. SURFnFLY tager endvidere forbehold for bookede dage og tidspunkter.

10. Retur og ombytning af vare

Hvis du fortryder dit køb eller ønsker at ombytte din(e) fysiske vare(r), skal du selv stå for returnering af produktet til os. Vi anbefaler at du bruger GLS, DAO eller BRING.

Når vi har modtaget din returpakke, så vil vores kundeservice behandle den hurtigst mulig. Såfremt at din returordre opfylder betingelserne for retur, så sørger vi for at refundere dit køb.

Er der yderligere spørgsmål bedes du kontakte os på mail eller telefonisk:
SURFnFLY